Gmina wejherowo

Aktualności

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

Z powodu komplikacji technicznych w BIP publikujemy również na stronie www informacje o postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z budową przystani kajakowych w Górze i Bolszewie.

Lp. Karta informacyjna
1 Numer wpisu RGN.6220.32.2016
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przystani Flisaka w Bolszewie na kanale rzeki Redy” na działce nr ewid. 368 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo”.
3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi, wód, powietrza, ochrona przed hałasem, ochrona roślin i zwierząt, inne
4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach
5 Zakres przedmiotowy sprawy Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przystani Flisaka w Bolszewie na kanale rzeki Redy” na działce nr ewid. 368 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo”.
6 Obszar, którego dokument dotyczy Miejscowość Bolszewo, w granicach działki o nr ewid. 368 obr. Bolszewo,  gmina Wejherowo.
7 Znak sprawy RGN.6220.32.2016
8 Dokument wytworzył P. Michał Kąkol – pełnomocnik Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo.
9 Data dokumentu Wniosek z dnia   07.12.2016 r. (wpł. 14.12.2016 r.),
10 Dokument zatwierdził
11 Data zatwierdzenia dokumentu
12 Miejsce przechowywania dokumentu Referat Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Urzędu Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6,
84-200 Wejherowo – pokój 303,
tel. 058 677 97 31,

e-mail:sekretariat@ug.wejherowo.pl,

13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie  15.12.2016 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18 Uwagi

 

Lp. Karta informacyjna
1 Numer wpisu RGN.6220.31.2016
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przystani kajakowej w miejscowości Bolszewo” na działkach ewid. nr 67 i 68/2 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo”.
3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi, wód, powietrza, ochrona przed hałasem, ochrona roślin i zwierząt, inne
4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach
5 Zakres przedmiotowy sprawy Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przystani kajakowej w miejscowości Bolszewo” na działkach ewid. nr 67 i 68/2 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo”.
6 Obszar, którego dokument dotyczy Miejscowość Bolszewo, w granicach działek o nr ewid. 67 i 68/2 obr. Bolszewo,  gmina Wejherowo.
7 Znak sprawy RGN.6220.31.2016
8 Dokument wytworzył P. Michał Kąkol – pełnomocnik Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo.
9 Data dokumentu Wniosek z dnia   07.12.2016 r. (wpł. 14.12.2016 r.),
10 Dokument zatwierdził
11 Data zatwierdzenia dokumentu
12 Miejsce przechowywania dokumentu Referat Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Urzędu Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6,
84-200 Wejherowo – pokój 303,
tel. 058 677 97 31,

e-mail:sekretariat@ug.wejherowo.pl,

13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.12.2016 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18 Uwagi

 

Lp. Karta informacyjna
1 Numer wpisu RGN.6220.30.2016
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przystani kajakowej z pomostem i zagospodarowanie terenu nad jeziorem Orle”  w miejscowości Góra, na działkach ewid. nr 197, 199 i 200/1 obręb Góra, Gmina Wejherowo”.
3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi, wód, powietrza, ochrona przed hałasem, ochrona roślin i zwierząt, inne
4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach
5 Zakres przedmiotowy sprawy Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przystani kajakowej z pomostem i zagospodarowanie terenu nad jeziorem Orle”  w miejscowości Góra, na działkach ewid. nr 197, 199
i 200/1 obręb Góra, Gmina Wejherowo”.
6 Obszar, którego dokument dotyczy Miejscowość Góra, w granicach działek o nr ewid. 197, 199 i 200/1 obr. Bolszewo,  mina Wejherowo.
7 Znak sprawy RGN.6220.31.2016
8 Dokument wytworzył P. Michał Kąkol – pełnomocnik Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo.
9 Data dokumentu Wniosek z dnia    07.12.2016 r. (wpł. 14.12.2016 r.),
10 Dokument zatwierdził
11 Data zatwierdzenia dokumentu
12 Miejsce przechowywania dokumentu Referat Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Urzędu Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6,
84-200 Wejherowo – pokój 303,
tel. 058 677 97 31,

e-mail:sekretariat@ug.wejherowo.pl,

13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie  15.12.2016 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18 Uwagi