Gmina wejherowo

Aktualności

Włącz się do akcji „Czysta Gmina”!

 CZYTAJ WIĘCEJ W ROZWINIĘCIU

 

Bolszewo:

piątek 25 września 2015 r.  od 1000 do 1800  plac przy budynku po Szkole Podstawowej  przy ulicy Szkolnej 52 

Nowy Dwór Wejherowski:

 piątek 2 października 2015 r.  od 1000 do 1800 parking przy kościele

Orle:

piątek 9 października 2015 r.  od 1000 do 1800 placyk przy sklepie Lewiatan naprzeciwko wjazdu w ul. Zamostną 

Gowino:

piątek 16 października 2015 r.  od 1000 do 1800 nowy parking przy Szkole Podstawowej
w Gowinie
 

Gościcino:

piątek 23 października 2015 r.  od 1000 do 1800 placyk przy wjeździe na ul.Wąską

 

 Do sezonowych punktów zbiórki odpadów selektywnych nieodpłatnie będą przyjmowane: 

Odpady poremontowe: czysty gruz ceglany i betonowy, glazura  np. bez styropianu i odpadów budowlanych niebezpiecznych)

Opony: opony (do 4 szt. na punkt adresowy i z wyłączeniem opon rolniczych i pojazdów wykorzystywanych do działalności gospodarczej) 

Kontenery będą dozorowane, a odpady niespełniające wymagań lub nie pochodzące z Gminy Wejherowo nie zostaną przyjęte. 

UWAGA! Odpady wielkogabarytowe: meble, dywany, duży sprzęt elektryczny i elektroniczny z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych będą zabierane spod posesji w terminach wskazanych w harmonogramie.

Przez cały rok gruz i opony można bezpłatnie pozostawić w PSZOK-u (Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów) – w Kąpinie, ul.Wiejska 1 (wielkogabarytowe, opony do 4 szt., zielone, plastik, papier, szkło, czysty gruz)  oraz w Łężycach,  Al.Parku Krajobrazowego 99 (czysty gruz, zielone, wielkogabarytowe i opony do 4 szt.) 

Prosimy zachować ostrożność podczas parkowania i wyładunku odpadów.