Gmina wejherowo

Aktualności

WIOSENNA ZBIÓRKA KRWI W BOLSZEWIE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Krwiodawców, 20 marca w Bolszewie, zorganizowano Wiosenną Zbiórkę Krwi. Przed kościołem w Bolszewie, zaparkował autobus mobilnego poboru krwi. Mieszkańcy Gminy Wejherowo chętnie podzielili się tym co mają najcenniejsze – własną krwią. Dawcami czerwonego leku, obok uczestników zeszłorocznych akcji były również osoby, które po raz pierwszy przełamały strach i zdecydowały się honorowo oddać krew.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Krwiodawców, 20 marca w Bolszewie, zorganizowano Wiosenną Zbiórkę Krwi. Przed kościołem w Bolszewie, zaparkował autobus mobilnego poboru krwi. Mieszkańcy Gminy Wejherowo chętnie podzielili się tym co mają najcenniejsze – własną krwią. Dawcami czerwonego leku, obok uczestników zeszłorocznych akcji były również osoby, które po raz pierwszy przełamały strach i zdecydowały się honorowo oddać krew. Podczas niedzielnej zbiórki zarejestrowano 56 osób, z których 34 oddało łącznie ponad 15 litrów krwi. Poprzez takie inicjatywy warto uświadomić ludziom ważność tych akcji i przekonać ich, że oddawanie krwi to nie nałóg, ale altruizm i bohaterstwo, które ratuje ludzkie życie.

Zbiórkę zorganizowali wspólnie Klub HDK Wejherowo, PCK Wejherowo, KGW Bolszewianki, OSP Bolszewo, sołtys i Rada Sołecka Bolszewa oraz proboszcz bolszewskiego kościoła.

Kolejna taka akcja odbędzie się w czerwcu podczas Dni Gminy Wejherowo.

Podziękowania:

Prezes Klubu HDK Wejherowo, Ewa Trocka Dziękuje za współpracę i pomoc w organizacji Wiosennej Zbiórki Krwi: księdzu proboszczowi, Paniom z „KGW Bolszewianki”, OSP Bolszewo, PCK Wejherowo, Panu Sołtysowi i Radzie Sołeckiej oraz drukarni EWA DRUK. Prezes dziękuje również obsłudze autobusu oraz przede wszystkim składam podziękowania osobom, które przyszły z chęcią oddania krwi.