Nowe horyzonty
© 2016 Gmina Wejherowo Napisz
Stacks Image 773
Witaj. Znalazłeś się na stronie poświęconej projektowi "Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych”. Znajdziesz tu informacje o projekcie, dodatkowych zajęciach, kalendarzach spotkań, osobach i firmach zaangażowanych w projekt, szablonach przydatnych w realizacji projektu oraz wiele innych, mamy nadzieję praktycznych informacji.
Menu po lewej stronie przekieruje Cię bezpośrednio do każdego z przedmiotów realizowanych w ramach projektu (lista otwarta). Twojej uwadze polecamy również bloga, w którym na bieżąco możesz śledzić „życie” naszego projektu. Umieścimy też informacje o nowym wyposażeniu dla szkół. W zakładce Promocja znajdziesz szablony i formularze do wykorzystania w trakcie realizacji projektu.
Stacks Image 775
Projekt „Nowe Horyzonty – zachęcenie dzieci z terenów Gminy Wiejskiej Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 priorytet 3. Edukacja, działanie 3.2. Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej; którego celem jest podniesienie umiejętności i potencjału edukacyjnego uczniów poprzez objęcie ich wsparciem w postaci dodatkowych zajęć, a także trwałej poprawie atrakcyjności i efektywności zajęć w szkołach objętych projektem oraz dzięki doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesieniu kompetencji i umiejętności nauczycieli tych szkół.
Koszt uczestnictwa w projekcie ponosi Gmina Wejherowo m.in. ze środków zewnętrznych otrzymanych na jego realizację. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wkładu własnego Gminy Wejherowo.

Beneficjentem projektu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Wejherowo, natomiast realizatorem projektu jest Gmina Wejherowo przy współpracy z placówkami oświatowymi.

Biuro projektu mieści się w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo, os. Przyjaźni 6 w Wejherowie. Kontakt
Każda ze szkół biorących udział w „horyzontach” wyznaczyła wśród swoich pracowników osobę koordynującą projekt w danej placówce oświatowej.