Nowe horyzonty
Gmina Wejherowo Napisz
Stacks Image 399
Zajęcia z chemii prowadzi Pani Joanna Jagnow-Merchel, nauczyciel Gimnazjum w Bolszewie.
Dodatkowe zajęcia z chemii realizujemy na potrzeby uczniów interesujących się chemią. Zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach Projektu „Nowe Horyzonty – zachęcenie dzieci z terenów Gminy Wiejskiej Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych” zakładają wykorzystanie wiadomości i umiejętności zdobytych na obowiązkowych lekcjach chemii oraz ich rozwijanie i poszerzanie.

Program nauczania przyjmuje zasadę by – uczyć i bawić, cieszyć i pogłębiać zainteresowania, zmusić do myślenia i dać z tego myślenia uczniowi satysfakcję. Aby dać możliwość wszechstronnego pobudzenia do wysiłku myślowego i aktywności, dając jednocześnie satysfakcję z osiągnięć, każde zajęcia muszą być urozmaicone, mogą się przeplatać różne formy i metody pracy. Powinny integrować grupę, zarówno przynależną do tej samej klasy jak i grupy zainteresowań.
Stacks Image 246
W marcu rozpoczęły się zajęcia rozwijające z chemii w Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie z cyklu „NOWE HORYZONTY”.
Trzy zespoły uczniów klas I i II podczas cyklicznych spotkań zdobywali wiadomości dotyczące podstawowych substancji chemicznych a także nabywali umiejętności praktyczne w zakresie czynności laboratoryjnych, szczególnie istotne dla osób wiążących przyszłość z chemią. Tematy obejmowały przede wszystkim metale i ich właściwości. Badano m.in. przewodnictwo metali oraz ich aktywność. Każdy zespół wypełniał karty pracy zawierające informacje dotyczące tematu a także planował doświadczenia.
W części laboratoryjnej uczniowie sprawdzali reakcje metali poszczególnych grup z kwasami oraz z wodą. Otrzymywano i sprawdzano właściwości wodoru powstającego podczas tych doświadczeń.
Na podsumowanie każdy zespół otrzymywał kartę pracy zawierającą szczegółowe informacje dotyczące wykonania zadania, na której zapisywał swoje obserwacje i wnioski z przeprowadzonego doświadczenia.
Stacks Image 248
Stacks Image 250
Stacks Image 252
Kliknij w tym miejscu aby poznać pozostałe wiadomości o zajęciach naszych z chemii.