Nowe horyzonty
© 2016 Gmina Wejherowo Napisz
regulamin

Kolejna zmiana terminu ostatecznej oceny naszego wniosku

Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu numer RPPM.03.02.01-IZ-01-22-001/15 dla Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Przesunięciu ulega planowany termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 13.09.2016 r.
Czytaj dalej…

Zmiana terminu ostatecznej oceny naszego wniosku

Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu numer RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15 dla Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020Czytaj dalej…