Nowe horyzonty
© 2016 Gmina Wejherowo Napisz
2016

Rekrutacja do projektu

plakat_NOWE_HORYZONTY_A4-page-001Czytaj dalej…

Umowa o dofinansowanie podpisana

14 listopada 2016 roku podpisaliśmy umowę o przyznanie dofinansowania dla naszego projektu "Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych”.Czytaj dalej…

Nasz wniosek oceniono pozytywnie!

8 września Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki oceny merytorycznej największego konkursu pod względem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki przyznane na poprawę jakości edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 otrzyma 111 zwycięskich projektów.Czytaj dalej…

Kolejna zmiana terminu ostatecznej oceny naszego wniosku

Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu numer RPPM.03.02.01-IZ-01-22-001/15 dla Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Przesunięciu ulega planowany termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 13.09.2016 r.
Czytaj dalej…

Zmiana terminu ostatecznej oceny naszego wniosku

Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu numer RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15 dla Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020Czytaj dalej…

Wniosek o dofinansowanie

W dniu 28 stycznia 2016 złożyliśmy wniosek o dofinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci pt.: ”Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych”.Czytaj dalej…