Nowe horyzonty
Gmina Wejherowo Napisz
Stacks Image 289
Witaj. Znalazłeś się na stronie poświęconej projektowi "Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych”. Znajdziesz tu informacje o projekcie, dodatkowych zajęciach, kalendarzach spotkań, osobach i firmach zaangażowanych w projekt, szablonach przydatnych w realizacji projektu oraz wiele innych, mamy nadzieję praktycznych informacji.
Menu po lewej stronie przekieruje Cię bezpośrednio do każdego z przedmiotów realizowanych w ramach projektu (lista otwarta). Twojej uwadze polecamy również bloga, w którym na bieżąco możesz śledzić „życie” naszego projektu. Umieścimy też informacje o nowym wyposażeniu dla szkół. W zakładce Promocja znajdziesz szablony i formularze do wykorzystania w trakcie realizacji projektu.
Projekt „Nowe Horyzonty – zachęcenie dzieci z terenów Gminy Wiejskiej Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 priorytet 3. Edukacja, działanie 3.2. Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej; którego celem jest podniesienie umiejętności i potencjału edukacyjnego uczniów poprzez objęcie ich wsparciem w postaci dodatkowych zajęć, a także trwałej poprawie atrakcyjności i efektywności zajęć w szkołach objętych projektem oraz dzięki doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesieniu kompetencji i umiejętności nauczycieli tych szkół.
Koszt uczestnictwa w projekcie ponosi Gmina Wejherowo m.in. ze środków zewnętrznych otrzymanych na jego realizację. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wkładu własnego Gminy Wejherowo.

Beneficjentem projektu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Wejherowo, natomiast realizatorem projektu jest Gmina Wejherowo przy współpracy z placówkami oświatowymi.

Biuro projektu mieści się w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo, os. Przyjaźni 6 w Wejherowie. Kontakt
Każda ze szkół biorących udział w „horyzontach” wyznaczyła wśród swoich pracowników osobę koordynującą projekt w danej placówce oświatowej.
Stacks Image 291
Stacks Image 293
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Orlu, Nadrzeczna 19 84-252 Orle, 58 572 02 89, Koordynatorka szkolna Pani Anna Krampichowska,

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górze, Szkolna 4 84-252 Góra, 58 676 63 93, Koordynator szkolny Pan Piotr Schmidt,

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie, Szkolna 7 84-239 Bolszewo, 58 672 26 66,

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gościcinie, Wejherowska 22 84-241 Gościcino, 58 672 81 23,

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gowinie, Wejherowska 60 84-215 Gowino, 58 572 06 29,

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Wejherowskim, Szkolna 1 84-206 Nowy Dwór Wejherowski, 58 672 82 06,

Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie, Leśna 35 84-239 Bolszewo, 58 572 09 77,
Inny, wybrany projekt Gminy Wejherowo: Poznaj tajemnice i legendy okolicznych ziem odkrytych podczas realizacji… kliknij aby przejść dalej…