Gmina wejherowo

Aktualności

Wieści z UG Wejherowo

Informujemy, iż od pierwszego lipca odpady komunalne powstające na nieruchomościach zamieszkałych, odbierane będą przez podmiot wyłoniony w trybie przetargowym przez Gminę. Opłaty za usługę w zakresie określonym uchwałą Rady Gminy Wejherowo wnoszone będą natomiast bezpośrednio na konto urzędu. Przypominamy, iż dotychczasowe umowy zawarte przez mieszkańców z firmami wywozowymi winny z dniem 1 lipca stracić moc obowiązującą i należy je wypowiedzieć. Prosimy o sprawdzenie praw do pojemników, w które aktualnie  wyposażone są Państwa posesje. Przypominamy, że w zależności od firmy i warunków umownych stanowią one własność wykonawcy lub zleceniodawcy. Zostały one zakupione lub przeszły na własność po 5. letnim okresie eksploatacji bądź  mogą też być zakupione od firmy za ułamkową część ceny początkowej.

 

W związku z obfitymi w ostatnim czasie opadami śniegu, wszystkim właścicielom nieruchomości przypominamy o konieczności usuwania nadmiernej ilości śniegu, znajdującego się na chodniku bezpośrednio przy posesji. Informujemy jednocześnie, że za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny.

Trwa pierwszy tydzień ferii zimowych. Wójt Gminy Wejherowo zaprasza wszystkie dzieci i młodzież do udziału w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, organizowanych w hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie oraz salach sportowych w Gowinie i Nowym Dworze Wejherowskim. Zajęcia rekreacyjne organizowane są również w szkołach podstawowych w Gowinie, Orlu, Górze, Nowym Dworze Wejherowskim oraz Gościcinie. Informujemy, iż za okazaniem legitymacji szkolnej, możliwe jest bezpłatne korzystanie z lodowiska w Gościcinie przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, zamieszkujących gminę Wejherowo. Wypożyczenie łyżew kosztuje  natomiast 3 zł. Podczas ferii lodowisko czynne jest przez cały tydzień od godz. 9.00 do 15.00 oraz od godz. 16.00 do 21.00. Przypominamy, iż wejście możliwe jest jedynie o pełnych godzinach i trwa 50 min.

Walentynkowe spotkanie z poezją i muzyką odbyło się w miniony poniedziałek w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie. Tym razem wieczór licznie przybyłym gościom umiliła warszawska dziennikarka Joanna Siedlecka, która opowiedziała pasjonujące historie o życiu słynnych par polskiego świata literatury. Wystąpili też aktorzy Teatru Muzycznego Hals z Gdyni, prezentujący bogatą wiązankę miłosnych utworów muzycznych i literackich. Spotkanie połączone było z otwarciem wystawy dzieł malarskich Brygidy Śniateckiej pt.: „Róża i jej świta”.

Z okazji 93. rocznicy „Zaślubin Polski z Morzem”, 10 lutego w hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie odbył się 5 Halowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Posła Kazimierza Plocke. Najlepszym zespołem turnieju okazała się Sychowianka Sychowo. Drugie miejsce zajął MKS Władysławowo, trzecie zaś Bolszewianka Bolszewo. Czwarta lokata przypadła reprezentacji Gminy Puck, piąty z kolei był Amator Gościcino. Nagrody zawodnikom wręczali Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, Przewodniczący Społecznej Rady Sportu Wojciech Kuziel oraz Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Rodziny Rady Gminy  Janusz Daniszewski. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Ponad 300 uczniów klas I-III Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie wzięło udział w spotkaniu z policjantami, którzy przypominali o zasadach bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych. Pogadanka z dziećmi rozpoczęła się występem uczniów jednej z klas pierwszych, którzy wymienili wszystkie zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i zabaw na śniegu. Przybyli na spotkanie policjanci wzbogacili ich wiedzę o zasady postępowania podczas kontaktu z nieznajomymi oraz właściwego użytkowania Internetu. W ramach upominku dzieci otrzymały od policjantów elementy odblaskowe.