Gmina wejherowo

Aktualności

Wakacje na sportowo w Gminie Wejherowo!

 

 

 REGULAMIN AKCJI LETNIEJ „WAKACJE NA SPORTOWO”

1.Zajęcia odbywają się w następujących terminach:

  • Sala sportowa w Bolszewie 15.07.2013 r.–02.08.2013 r. oraz 12.08- 23.08.2013r. w godzinach 09:00-12:00
  • Sala sportowa w Nowym Dworze Wejherowskim 02.07.2013 – 31.07.2013 r. w godzinach 10:00-13:00
  • Sala sportowa w Gowinie 01.08.2013 r. – 23.08.2013 r. w godzinach 09:00-11:00 kl I-III 11:00-13:00 kl IV-VI

15.08.2013r. sale sportowe będą zamknięte z powodu święta Wniebowzięcia NMP.

2.Korzystanie z zajęć na sali sportowej jest nieodpłatne.

3.Każdy uczestnik przybywa na miejsce zajęć we własnym zakresie

4.Uczestnicy, którzy nie  dostarczą oświadczenia o zdolności do zajęć sportowych, braku przeciwwskazań zdrowotnych i zgodzie do udziału w zajęciach sportowo – rekreacyjnych nie będą mogły brać udziału w akcji.

5.Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 1 koordynują pełniący opiekę nad zajęciami sportowymi opiekunowie (nauczyciele wychowania fizycznego). Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag opiekuna.

6.Osoby korzystające z zajęć sportowych obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez opiekuna.

7.Osoby przebywające na sali sportowej  mogą korzystać z pomieszczeń szatni, oraz ubikacji zlokalizowanych na sali sportowej.

8.Warunkiem korzystania z sali sportowej jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego. Opiekun w zależności od sytuacji może: nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju; zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie; nakazać opuszczenie terenu sali; wezwać Policję.

9.W trakcie trwania zajęć, uczestnicy korzystają z zajęć sportowo – rekreacyjnych na własną odpowiedzialność (nie są ubezpieczeni)  i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.

10.Za rzeczy pozostawione w szatni opiekun oraz organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

11.Uczestnicy akcji letniej „ Wakacje na sportowo”  po zakończonej zajęciach zostawiają   po sobie  porządek na hali  i w szatni .