Gmina wejherowo

Aktualności

VI Sesja Rady Gminy Wejherowo

To mieszkańcy zadecydują na co przeznaczyć ponad 500 tys. zł

 Podczas VI sesji Rady Gminy Wejherowo podjęto uchwałę o wyodrębnieniu w budżecie na 2016 rok środków na fundusz sołecki.

Fundusz sołecki w naszej gminie jest realizowany w praktyce od 2012 roku. Są to środki przeznaczane na poszczególne sołectwa i to mieszkańcy decydują na jaki cel mają być wydane. Do tego dochodzą środki z rezerwy celowej wójta – wyjaśnia wójt gminy Wejherowo Henryk Skwarło.

To mieszkańcy zadecydują na co przeznaczyć ponad 500 tys. zł

 Fundusze sołeckie przede wszystkim przeznaczane są na inwestycję i estetykę wsi – dodaje Bożena Holka, sołtys Nowego Dworu Wejherowskiego.

Z kolei środki z rezerwy celowej wójta, jak dodaje sołtys, przeznaczane są na organizację wydarzeń kulturalnych.

Część wydatkowanych środków zwracana jest gminie z budżetu państwa. Do tej pory było to 20 proc., od bieżącego roku 30 proc, co będzie stanowiło kwotę 100 tys. zł.

Podczas sesji przedstawiono także zmiany w budżecie na obecny rok. Środki, których jest więcej niż przewidywano, spożytkowane zostaną między innymi poprzez rozbudowę szkoły podstawowej w Bolszewie.

Oprócz tego 185 tys. zł z budżetu gminy zabezpieczono na inwestycję realizowaną z powiatem wejherowskim, czyli na budowę drogi łączącej Zbychowo z Gniewowem.

(materiały: nadmorski24.pl)