Gmina wejherowo

Aktualności

V Turniej Orlika – etap gminny

 

 

 

Regulamin  V Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska

1.      Turniej jest organizowany oddzielnie dla drużyn dziewcząt i chłopców, w dwóch kategoriach wiekowych:

·        10-11 lat (roczniki 2003 – 2004)

·        12-13 lat (roczniki 2001 – 2002)

2.     V Turniej Orlika będzie rozgrywany w terminie 01 września – 18 października 2014 roku na czterech szczeblach rozgrywkowych:

·        01.09 – 18.09 – eliminacje gminne (lokalne turnieje na Orlikach)

·        22.09 – 30.09 – eliminacje wojewódzkie (turnieje na wybranych Orlikach)

·        04.10 – 11.10 – finały wojewódzkie

·        15.10 – 18.10 – finał ogólnopolski w Warszawie

3.     W turnieju mogą uczestniczyć reprezentacje szkół lub klas, drużyny Uczniowskich Klubów Sportowych, drużyny reprezentujące zgłoszony obiekt Orlik (np. wyłonione spośród dzieci uczestniczących w zajęciach sportowych na danym obiekcie) jak również tzw. „dzikie drużyny” (zorganizowane, z dorosłym opiekunem, spełniające kryteria wiekowe).
W turnieju nie mogą uczestniczyć drużyny reprezentujące piłkarskie kluby sportowe (inne niż UKS).
W drużynie może być zgłoszonych maksymalnie 3 zawodników/ 3 zawodniczki, którzy są potwierdzeni i uprawnieni do gry w klubach lub drużynach zgłoszonych w sezonie 2014/2015 do rozgrywek ligowych w strukturach PZPN lub, którzy otrzymali powołanie do kadry województwa i grali w jej składzie (dotyczy wszystkich drużyn, także drużyn UKS).
Fakt udziału takich zawodników musi być potwierdzony na karcie zgłoszenia drużyny (liście startowej) przez podmiot zgłaszający drużynę na każdym etapie turnieju. W liście startowej należy podać nazwiska tych zawodników/zawodniczek oraz ich przynależność klubową.
Naruszenie w/w przepisu regulaminu powoduje wykluczenie drużyny z rozgrywek (dotyczy zarówno gry większej liczby tzw. „zawodników klubowych” jak również nie zgłoszenia ich w liście startowej drużyny).

4.        Drużyny, które chcą uczestniczyć w V Turnieju Orlika zgłaszają się bezpośrednio do animatorów/organizatorów lokalnych turniejów eliminacyjnych na Orliku w swojej miejscowości lub w gminie. W miejscowościach, w których jest większa liczba Orlików organizujących turnieje eliminacyjne, drużyny powinny się zgłaszać do najbliższego im terytorialnie Orlika (ze względu na miejsce zamieszkania lub nauki zawodników).
Drużyny zgłaszają się do rozgrywek tylko na jednym Orliku. 

5.        Bramka: wymiary 2 x 5m.

6.        Mecze rozgrywane będą piłką nożną o rozmiarze 4.

7.        Czas gry: 2 x 10 minut + 5 minutowa przerwa.

8.       Zespół liczy max. 10 zawodników. Na boisku znajduje się 5 zawodników w polu + bramkarz, oraz max. 4 zawodników rezerwowych.

9.        Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim (lanki, korkotrampki) – obowiązuje zakaz gry we wkrętach.

10.     Bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu karnym.

11.      Rzut od bramki wykonywany jest nogą.

12.     Rzut z autu wykonywany jest rękoma znad głowy.

13.     Piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej.

14.     Jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową boiska, to drużyna przeciwna wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska. W tym przypadku nie obowiązuje przepis o „prawie korzyści”.

15.     Gra bez „spalonego”.

16.     Zmiany hokejowe. Podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero wtedy kiedy jego partner z zespołu opuści plac gry. Zmiany muszą odbywać się przy linii środkowej boiska, nie dalej niż 3 metry od niej.

17.     Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 metrów od piłki.

18.     Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów od bramki.

19.     Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN.