Gmina wejherowo

Aktualności

UWAGA! Zmiana stawki opłat za wywóz śmieci!

Urząd Gminy Wejherowo uprzejmie przypomina, że od 01.01.2017 r. ulegają zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana została wprowadzona w taki sposób, aby nie było konieczne ponowne składanie deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, który uprzednio zadeklarował opłatę, do połowy lutego otrzyma informację o nowej wysokości opłaty. 

Celem uniknięcia trudności z rozliczeniem, prosimy o niedokonywanie wpłat za 2017 r. w poprzedniej wysokości.

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny od 01.01.2017 r. wynosi: (czytaj więcej w rozwinięciu)

 

Urząd Gminy Wejherowo uprzejmie przypomina, że od 01.01.2017 r. ulegają zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana została wprowadzona w taki sposób, aby nie było konieczne ponowne składanie deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, który uprzednio zadeklarował opłatę, do połowy lutego otrzyma informację o nowej wysokości opłaty. 

Celem uniknięcia trudności z rozliczeniem, prosimy o niedokonywanie wpłat za 2017 r. w poprzedniej wysokości.

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny od 01.01.2017 r. wynosi:

1) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 11,50 zł;

2) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 23,00 zł;

3) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 33,00 zł;

4) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 44,00 zł;

5) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 50,00 zł;

6) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego – 60,00 zł;

7) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego – 68,00 zł.

Natomiast stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny od 01.01.2017 r. wynosi:

1) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 20,00 zł;

2) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 40,00 zł;

3) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 60,00 zł;

4) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 80,00 zł;

5) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 100,00 zł;

6) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego – 120,00 zł;

7) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego – 140,00 zł.

Właściciele nieruchomości, gdzie zmieniła się liczba osób zamieszkałych będą składać deklaracje według nowego wzoru.  

Więcej informacji w zakresie zmian w systemie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Wejherowo znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej.