Gmina wejherowo

Aktualności

UWAGA! nielegalne opróżnianie zbiornika skutkuje karą!

W ostatnim czasie zwiększyła się ilość zgłoszeń związanych z uciążliwością odorową z kanalizacji sanitarnej na terenie Gościcina.

Zgodnie z oświadczeniami osób zgłaszających problem zarówno w Urzędzie Gminy jak i w Spółce PEWIK Gdynia, uciążliwość odorowa związana jest z przepompowywaniem w godzinach wieczornych i nocnych nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonych w zbiorniki do ich gromadzenia do studni rewizyjnych na kanalizacji sanitarnej.

Proceder przepompowywania nieczystości ciekłych, które są przetrzymywane w zbiornikach skutkuje wysokim poziomem emisji siarkowodoru do otoczenia. W ten sposób mieszkańcy „pozbywając się problemu” w sposób nielegalny, jednocześnie stwarzają swoim sąsiadom wyjątkową uciążliwość.

Informujemy, że nielegalne opróżnianie zbiornika bezodpływowego stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny nawet do 5000 zł, a kto nielegalnie wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nawet do 10 000 zł.

Apelujemy o zaprzestanie tego typu procederu, a do osób które są bezpośrednimi świadkami tego typu sytuacji, o zgłaszanie organom ścigania.

Podstawa prawna:

art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U.2015 poz. 139 ze zm.), oraz art. 10 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 Ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2016 poz. 250 ze zm.)