Gmina wejherowo

Aktualności

Uwaga mieszkańcy Warszkowa!

Informujemy, że na specjalny wniosek Gminy Wejherowo 28 października 2016 r. Rada Powiatu Wejherowskiego zdecydowała o zmniejszeniu opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy dla mieszkańców Warszkowa wymieniających dokumenty w związku z nadaniem nazw ulic.

Na mocy uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego nr V/XXIV/244/16 dla mieszkańców Warszkowa zmniejszono opłaty za wydanie: 

1) dowodu rejestracyjnego o kwotę 24,00 zł

2) prawa jazdy o kwotę 45,00 zł

Zmniejszenie opłaty ma zastosowanie do wniosków o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i  nowego prawa jazdy złożonych przez mieszkańców miejscowości Warszkowo, w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia uchwały w życie, tj. od 5 grudnia 2016 r.