Gmina wejherowo

Aktualności

Uwaga Mieszkańcy Kąpina

Urząd Gminy Wejherowo uprzejmie informuje mieszkańców, że rozpoczęła się  kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody w Kąpinie.

W chwili obecnej budowa wchodzi w decydującą fazę, a ponieważ prace wykonywane są na terenie dotychczas funkcjonującej stacji, mogą wystąpić chwilowe zakłócenia w systemie dystrybucji wody.

Informujemy, że w okresie budowy może wystąpić pogorszenie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych wody w sieci w zakresie zawartości żelaza i manganu, a co za tym idzie zwiększenie mętności i pogorszenie barwy wody. Woda będzie jednak nadal zdatna do spożycia, a więc bezpieczna dla zdrowia ludzi.

Przewidujemy, że zakłócenia mogą występować przez okres maksymalnie 4 tygodni.

W ramach działań prewencyjnych, zwiększyliśmy częstotliwości badań jakości wody w sieci. Na podstawie tych badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wyda ocenę jakości wody.

Informując Państwa o naszych działaniach na rzecz mieszkańców Kąpina, z góry przepraszamy za ewentualne, przejściowe niedogodności będące wynikiem prowadzonej inwestycji.

Modernizacja stacji uzdatniania jest integralną częścią projektu obejmującego również dalszą rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla Kąpina. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.