Gmina wejherowo

Aktualności

Uroczyste pożegnanie dyrektor Elżbiety Landowskiej

23 czerwca, podobnie jak we wszystkich polskich placówkach oświatowych, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Nie inaczej było w Samorządowej Szkole Podstawowej w Bolszewie, gdzie oficjalnie podsumowano całoroczny trud nauki niemal 800 dzieci.

 

23 czerwca, podobnie jak we wszystkich polskich placówkach oświatowych, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Nie inaczej było w Samorządowej Szkole Podstawowej w Bolszewie, gdzie oficjalnie podsumowano całoroczny trud nauki niemal 800 dzieci. Tegoroczna uroczystość stanowiła również okazję do pożegnania, odchodzącej na zasłużoną emeryturę, dyrektor Elżbiety Landowskiej. W obecności władz gminy Wejherowo, nauczycieli, rodziców i uczniów, Pani Dyrektor Landowska zakończyła 36 – letnią pracę na stanowisku nauczyciela geografii, w tym 18 – letnie pełnienie funkcji dyrektora placówki. Wzorową pracę Pani dyrektor uhonorował Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło. Wraz z Kierownikiem Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Krzysztofem Sapiehą, podziękowali za wyjątkowo aktywną działalność na rzecz  bezpieczeństwa, wysokiego poziomu nauki i rozwoju szkoły oraz życzyli wiele pomyślności w nowym etapie życia. Podziękowania i życzenia złożył również Przewodniczący Rady Rodziców Sławomir Kazimierczyk oraz uczniowie. Kolejny rok szkolny uczniowie z Bolszewa rozpoczną 4 września w murach nowego budynku szkoły i sali gimnastycznej.

<<zobacz zdjęcia>>