Gmina wejherowo

Aktualności

Uroczysta Sesja Rady Gminy Wejherowo

W Bibliotece Publicznej w Bolszewie odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Wejherowo – stanowiąca jedno z wydarzeń w ramach Gminnych Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości. Sesję poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo Hubert Toma, który powitał przybyłych na uroczystość gości. Wśród nich znaleźli się poseł na sejm Kazimierz Plocke, starosta wejherowski Gabriela Lisius, kmdr dr Ryszard Czarnota i kmdr dr Krzysztof Zabiegliński ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, laureaci Statuetki „Gryfa Kaszubskiego”, dyrektorzy placówek oświatowych, proboszczowie, prezesi OSP, przedstawiciele stowarzyszeń, radni i sołtysi, pracownicy urzędu.

Na podstawie statutu radni podjęli Apel nr 1/2018 <<czytaj więcej>> w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w Bolszewie – Gminny Plac Pamięci i w sprawie przyznania Statuetki „Gryfa Kaszubskiego” za szczególne zasługi dla gminy dla Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Wejherowie.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło podsumował mijającą kadencję, wymieniając ujęte w programie inwestycje, między innymi: drogowe, kanalizacyjno-wodociągowe, oświatowe, rekreacyjno-sportowe, kulturalne. Wszystkie zaplanowane zadania udało się zrealizować lub znajdują się w zaawansowanej fazie realizacji. Wójt podziękował wszystkim za współpracę, zaangażowanie i wszelkie inicjatywy podejmowane na rzecz mieszkańców gminy.

Uroczysta sesja stała się również okazją do wręczenia podziękowań, szczególnie doceniono pracę radnych i sołtysów. Nie zabrakło również podziękowań dla przewodniczącego rady i wójta, który otrzymał medal za zasługi na rzecz kombatantów. Medal wręczył kmdr dr Ryszard Czarnota.