Gmina wejherowo

Aktualności

Terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez Urząd Gminy Wejherowo najpóźniej do czwartku przed planowanym terminem odbioru – tel. 58 67 79 706 lub e-mail: sekreteriat@ug.wejherowo.pl, rbianga@ug.wejherowo.pl.

<<Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych>>