Gmina wejherowo

Aktualności

LGD „Kaszubska Droga” zaprasza

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym związanym z marką lokalną, które odbędzie się dnia 22.03.2012 r.
o godz. 17:00 w Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Pałac Przebendowskich
i Keyserlingków 84-200 Wejherowo, ul. Zamkowa 2a.

 

 

 

 

 

Podczas trwania spotkania przewiduje się prezentację dokumentu Lokalnej Strategii Turystyki i produktu turystycznego dla obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” na lata 2012-2017. Kolejnym prezentowanym tematem będzie wykładPana dr. inż.Ryszarda Zarudzkiego dotyczący nowego modelu (sposobu) współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych pt.: „Czy model (nowy sposób współpracy) zmieni oblicze współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi?” Między prezentacjami przewidziany poczęstunek. W programie ok. godz. 19:00 otwarta dyskusja. Wstęp wolny.