Gmina wejherowo

Aktualności

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wejherowo!

Od dnia 1 lipca 2013 r. odpady komunalne powstające na nieruchomościach zamieszkałych odbierane będą przez podmiot wyłoniony przez Gminę.

Opłaty za usługę w zakresie określonym uchwałą Rady Gminy Wejherowo wnoszone będą na konto urzędu.

 

Z DNIEM 30 CZERWCA 2013 r. WINNY PRZESTAĆ OBOWIĄZYWAĆ DOTYCHCZASOWE UMOWY ZAWARTE PRZEZ MIESZKAŃCÓW Z FIRMAMI WYWOZOWYMI.

PROSIMY WYPOWIEDZIEĆ SWOJE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW ZE SKUTKIEM NA DZIEŃ 30.06.2013 r.

 

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.

 

Prosimy o sprawdzenie praw do pojemników, w które aktualnie  wyposażone są Państwa posesje. W zależności od firmy i warunków umownych są one własnością wykonawcy lub zleceniodawcy (zostały zakupione lub przeszły na własność po 5 letnim okresie eksploatacji), albo  mogą też być zakupione od firmy za ułamkową część ceny początkowej.