Gmina wejherowo

Aktualności

Stypendium socjalne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie os. Przyjaźni 1 B informuje, że wnioski na rok szkolny 2012/2013 o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalym – stypendium szkolnego można składać w okresie od 1 do 15 września 2012 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października br. w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Wejherowo, os. Przyjaźni 1b,  pokój nr 4. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.gops-wejherowo.pl zakładka: stypendia, w GOPS-ie oraz pod nr telefonu (58) 677 64 39.