Gmina wejherowo

Aktualności

Stacja Uzdatniania Wody w Kąpinie oficjalnie odebrana

Zakończyła się przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kąpinie. 12 lipca dokonano oficjalnego odbioru, w którym uczestniczyli Zastępca Wójta Maciej Milewski, Kierownik Referatu Inżynierii Środowiska Tomasz Drozdowski, pracownik Referatu Tomasz Funk oraz sołtys Kąpina Grażyna Baran. Wykonawcą była wyłoniona w przetargu firma BIG SPEC Dariusz Szafraniec z Kolbud. Projekt polegał na budowie nowego ciągu technologicznego urządzeń uzdatniania. Stacja została wyposażona między innymi w nowe urządzenia do napowietrzania, filtracji wody i nowy hydrofor. Koszt wyniósł blisko 200 tysięcy złotych. Gmina Wejherowo pozyskała na ten cel dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości 61 tysięcy złotych. Dzięki tej inwestycji, w połączeniu z uprzednio przeprowadzonymi modernizacjami (w tym budową nowego systemu sterowania) miejscowa stacja uzdatniania wody jest dostosowana do współczesnych standardów i zabezpiecza wysoką jakość wody dla 1100 mieszkańców Kąpina na kolejne lata.