Gmina wejherowo

Aktualności

Sprawdź jak nowelizacja ustawy zmieni Twoje stawki za wywóz odpadów

W związku z nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, podczas XXII Sesji Rady Gminy Wejherowo radni przyjęli szereg zmian dotyczących dotychczasowego funkcjonowania systemu gospodarki komunalnej działającego w naszej Gminie. W procedowanych uchwałach uchyla się uprzednio obowiązujące opłaty stosujące preferencje podmiotowe uzależnione od wieku i stanu rodzinnego.


W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, podczas XXII Sesji Rady Gminy Wejherowo radni przyjęli szereg zmian dotyczących dotychczasowego funkcjonowania systemu gospodarki komunalnej działającego w naszej Gminie. W procedowanych uchwałach uchyla się uprzednio obowiązujące opłaty stosujące preferencje podmiotowe uzależnione od wieku i stanu rodzinnego. Dotychczasowa stawka 11,50 zł pozostaje obowiązującą dla gospodarstw jedno – i dwuosobowych. Rodziny trzy- i czteroosobowe zapłacą 11,00 zł za osobę, natomiast w gospodarstwach liczących 5-6 osób koszty wywozu dzielone przez liczbę osób wyniosą 10,00 zł. Siedmioosobowa rodzina oraz większe będą odtąd płacić 9,71 na każdego członka rodziny. Nie będzie kontynuowany podział stawek w zależności od rodzaju zabudowy. Co więcej, zgodnie ze zgłaszaną potrzebą zwiększa się zakres świadczeń w ramach wnoszonej opłaty. Wprowadza się bezpośredni wywóz odpadów zielonych spod posesji w sezonie ich powstawania oraz bezpośredni wywóz spod posesji odpadów po remontach. Wywóz odpadów zielonych odbywać się będzie raz w miesiącu (w okresie powstawania tego rodzaju odpadów), natomiast nieodpłatny odbiór pozostałości poremontowych będzie mógł zostać zamówiony przez właściciela nieruchomości raz w roku. Wszystkie opisane zmiany na mocy Uchwały weszły w życie po weryfikacji przez Wojewodę Pomorskiego dokonanej 28.09.2016 r. i zaczną obowiązywać od 01.01.2017 r. W związku z tym na początku 2017 r. mieszkańcy otrzymają zawiadomienia o wysokości opłaty, przy czym złożenie nowych deklaracji będzie konieczne jedynie w przypadku
niezgodności i/lub zmian w liczbie osób.

Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie www.bip.ug.wejherowo.pl