Gmina wejherowo

Aktualności

Sesja Rady Gminy Wejherowo z wyjątkowymi gośćmi

27 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wejherowo odbyła się nadzwyczajna XLIV Sesja Rady Gminy Wejherowo. W porządku obrad znalazły się sprawy regulaminowe i podjęcie jednej uchwały. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Hubert Toma, który powitał radnych i przybyłych gości. Następnie podjęto dyskusję nad projektem uchwały dotyczącej ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wejherowo. Głos w sprawie zabrali Sekretarz Gminy Ryszard Stachurski oraz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Wróblewski, którzy przedstawili opinie związane ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Ostatecznie radni nie podjęli przedmiotowej uchwały. W kolejnej części obrad powitano gości specjalnych – Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pana Henryka Tomaszewskiego, Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. Realizacji Projektu Pana Andrzeja Tomasika i Dyrektora ds. Technicznych i Rozwoju Pana Roberta Bugałę. Podczas sesji Wójt odczytał list Prezesa, w którym poinformował, że po 21 latach pracy kończy pełnienie funkcji i przechodzi na emeryturę. Gmina Wejherowo w sposób szczególny podziękowała Spółce PEWIK za wzorową współpracę, partnerstwo i sukcesy, które wspólnie udało się osiągnąć. Życzenia na ręce szacownych gości przekazali Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Hubertem Tomą. Działalność Przedsiębiorstwa na rzecz poprawy jakości życia zarówno mieszkańców Gminy Wejherowo, jak i innych okolicznych samorządów została doceniona przez Gminę Wejherowo już wcześniej przyznaniem Panu Henrykowi Tomaszewskiemu najwyższego wyróżnienia – statuetki „Gryfa Kaszubskiego”. Efektem długoletniej i zgodnej współpracy Spółki PEWIK z Gminą Wejherowo są realizowane na terenie gminy szerokie inwestycje w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji. Począwszy od 2010 roku, od czasu objęcia funkcji przez Wójta Henryka Skwarło, w gminie odnotowuje się znaczny wzrost liczby mieszkańców, którzy mogą podłączyć się do sieci. Przypomnijmy, że w 2010 roku gmina posiadała 20 km sieci kanalizacyjnej i zaledwie 8% mieszkańców miało możliwość podłączenia się do sieci. Obecnie wielkość ta zbliża się do 130 km sieci i 66% aktualnej liczby mieszkańców może podłączyć się do sieci kanalizacyjnej. W swoim wystąpieniu Wójt Henryk Skwarło powiedział, że dzięki wspólnym staraniom gminy i Przedsiębiorstwa PEWIK realizowane projekty inwestycyjne na terenie gminy mogą służyć kolejnym pokoleniom mieszkańców, zapewniając możliwość korzystania z centralnego systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru nieczystości, w warunkach spełniających najwyższe wymagania polskich i europejskich norm. Pan Henryk Tomaszewski podkreślił natomiast, że przyjemnością było pracować dla Gminy Wejherowo, a relacje były oparte na wzorowym partnerstwie. Przypomnijmy, że w 3-letnich planach Spółki znalazła się miejscowość Orle, w której powstaną kolejne kilometry sieci kanalizacyjnej o wartości 22 mln zł. Plany te będzie realizował już nowy zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni.