Gmina wejherowo

Aktualności

Rusza nabór zgłoszeń do konkursu Piękna Wieś!

>>>SZCZEGÓŁY<<<

>>>REGULAMIN<<<

Wzorem lat ubiegłych, na terenie Gminy Wejherowo organizowany będzie konkurs „PIĘKNA WIEŚ 2016”. Zgodnie z regulaminem gminnej edycji konkursu jest on organizowany w 3 kategoriach:

– zagroda rolnicza,

– prywatna posesja mieszkalna,

– wieś. 

Wyznacza się limit 5 zgłoszeń w poszczególnych kategoriach dla Sołectw Bolszewo i Gościcino oraz 3 zgłoszeń dla pozostałych Sołectw.

O przystąpieniu „Wsi” do konkursu decyduje sołtys, który składa stosowną, podpisaną,  deklarację, stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu.

Warunkiem przystąpienia mieszkańca do konkursu jest złożenie deklaracji u sołtysa wg wzorów stanowiących załączniki nr 2-3 do regulaminu konkursu. Deklaracje są dostępne u sołtysów poszczególnych wsi oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wejherowo. Termin przyjmowania przez sołtysów deklaracji upływa dnia 25 maja 2016 roku. 

W konkursie nie mogą brać udziału laureaci I miejsc zdobytych w poprzednich 3 edycjach konkursu w kategorii zagroda rolnicza i prywatna posesja mieszkalna. W kategorii „wieś”  wyłączeniu podlega zwycięzca konkursu z roku poprzedniego.

Sołtysi składają do dnia 31 maja 2016 roku w Urzędzie Gminy Wejherowo  zgłoszenia do konkursu „Piękna Wieś 2016” w ilości wyżej wskazanej. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż ustalony limit – sołtys wraz z radą sołecką i przedstawicielem mieszkańców sołectwa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń wg ustalonych przez siebie kryteriów.

W terminie do dnia 14 czerwca 2016 roku Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych zagród, posesji oraz wsi.           

Laureaci I miejsc w kategorii „Zagroda rolnicza” i „Wieś” zostaną zgłoszeni do eliminacji powiatowych, w terminie do dnia 16 czerwca 2016 r.

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu wraz z  kryteriami ocen oraz formularze kart zgłoszeniowych do konkursu „Piękna Wieś” w 2016 r.

>>>REGULAMIN<<<