Gmina wejherowo

Aktualności

Rusza nabór wniosków do Konkursu Aktywne Sołectwo Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż!

Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż ogłasza nabór wniosków w Konkursie „Aktywne Sołectwo”.

Co można wygrać?

Nagrodami są bony o wartości 1350 zł netto, które sołectwo może wykorzystać na pokrycie kosztów organizacji zgłaszanych wydarzeń. Nagrodzonych zostanie łącznie 9 najwyżej ocenionych projektów.

Kto i kiedy będzie mógł wziąć udział w konkursie? 

W terminie od 1 do 15 lipca sołtysi, reprezentujący mieszkańców sołectw z terenu gmin Wejherowo i Gniewino, będą mogli składać wypełnione formularze zgłoszeniowe i tym samym wnioskować o dofinansowanie do wydarzeń integracyjno – aktywizacyjnych organizowanych na terenie sołectw. Realizacja wydarzeń w ramach „Aktywnego Sołectwa” przewidziana została na sierpień i wrzesień tego roku i może przybrać różną formę np. imprezy plenerowej zorganizowanej na boisku lub w parku sołeckim, zabawy integracyjnej w jednym z obiektów użyteczności publicznej dostępnej dla mieszkańców sołectwa, zabawy tanecznej, warsztatów, ogniska, gry terenowej itp. Projekt skierowany jest do mieszkańców poszczególnych sołectw, a głównym celem konkursu jest aktywizacja lokalnego społeczeństwa oraz zapobieganie zjawiskom alienowania mieszkańców wsi.

Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż ogłasza nabór wniosków w Konkursie „Aktywne Sołectwo”.

Co można wygrać?

Nagrodami są bony o wartości 1350 zł netto, które sołectwo może wykorzystać na pokrycie kosztów organizacji zgłaszanych wydarzeń. Nagrodzonych zostanie łącznie 9 najwyżej ocenionych projektów.

Kto i kiedy będzie mógł wziąć udział w konkursie?

W terminie od 1 do 15 lipca sołtysi, reprezentujący mieszkańców sołectw z terenu gmin Wejherowo i Gniewino, będą mogli składać wypełnione formularze zgłoszeniowe i tym samym wnioskować o dofinansowanie do wydarzeń integracyjno – aktywizacyjnych organizowanych na terenie sołectw. Realizacja wydarzeń w ramach „Aktywnego Sołectwa” przewidziana została na sierpień i wrzesień tego roku i może przybrać różną formę np. imprezy plenerowej zorganizowanej na boisku lub w parku sołeckim, zabawy integracyjnej w jednym z obiektów użyteczności publicznej dostępnej dla mieszkańców sołectwa, zabawy tanecznej, warsztatów, ogniska, gry terenowej itp. Projekt skierowany jest do mieszkańców poszczególnych sołectw, a głównym celem konkursu jest aktywizacja lokalnego społeczeństwa oraz zapobieganie zjawiskom alienowania mieszkańców wsi.

Jakie kryteria będą podlegały ocenie przy wyborze wniosku przez komisję konkursową?

– wpływ realizowanego wydarzenia na osiągnięcie celów konkursu,

– współpraca z partnerami przy realizacji wydarzenia,

– zaangażowanie mieszkańców w realizację wydarzenia,

– kreatywność w układaniu programu wydarzenia,

– wybór zróżnicowanej grupy odbiorców wydarzenia,

– oraz korzystanie z  różnych źródeł finansowania zadania.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe dokumenty niezbędne do udziału w Konkursie „Aktywne Sołectwo” znajdują się na stronie www.bursztynowypasaz.pl.

Projekt „Aktywne Sołectwo” został zgłoszony przez Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż do konkursu dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na realizację operacji w 2017 r.  i otrzymując 11 punktów został wybrany do realizacji! Operacja została współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.