Gmina wejherowo

Aktualności

„Równać Szanse 2018”

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza do udziału w tegorocznej edycji Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2018”.

Wnioski należy składać do: 25 października 2018 r., do godz. 12.00.

O granty mogą się ubiegać:

  • gminna biblioteka,
  • gminne Centrum Kultury,
  • organizacje pozarządowe,
  • Ochotnicze Straże Pożarne,
  • nieformalne grupy dorosłych.

Wszelkie pytania można kierować pod nr tel.: (022) 826 10 16 lub mailowo: rownacszanse@pcyf.org.pl