Gmina wejherowo

Aktualności

Rewitalizacja linii kolejowej Wejherowo – Rybno rozważana!

6

20 maja w nowej filii biblioteki publicznej podpisano porozumienie w sprawie opracowania prestudium wykonalności dla rewitalizacji linii kolejowej nr 230 na odcinku od Wejherowa do Rybna. Ta rozważana od dawna decyzja, została zatwierdzona przez przedstawicieli władz samorządowych i spółek kolejowych. Wśród sygnatariuszy porozumienia w sprawie wykonania analizy znaleźli się przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatu Wejherowskiego, gmin: Wejherowo i Gniewino, miasta Wejherowo oraz spółki PKP SKM i PLK SA. Spotkanie rozpoczęła retrospekcja dziejów linii kolejowej istniejącej na tym odcinku od ponad stu lat. Wójt Henryk Skwarło – gospodarz i inicjator spotkania – podkreślał znaczenie tego połączenia dla dalszego dynamicznego rozwoju obszaru. Według prognoz liczba ludności w miejscowościach takich jak Orle czy Bolszewo w najbliższych latach może się podwoić, a to z pewnością znajdzie odbicie w eksploatacji infrastruktury drogowej. Połączenie kolejowe mogłoby zatem stanowić doskonałą alternatywę dla podróżujących. Prezes Zarządu Spółki PKP SKM Maciej Lignowski jest przekonany o słuszności tego działania, choć dostrzega długą perspektywę czasową dla pełnej realizacji założeń projektu. Wynika to m.in. ze sporych nakładów finansowych koniecznych do sfinalizowania zadania. Z tego względu współpraca między samorządami jest niezbędna, a pozyskanie środków zewnętrznych może znacznie przyśpieszyć proces rewitalizacji. Póki co, samorządy muszą jednak zaczekać na wykonanie precyzyjnej analizy pozwalającej ocenić rentowność inwestycji. 

zobacz REPORTAŻ TTM

zobacz zdjęcia