Gmina wejherowo

Aktualności

Przypominamy – odpady komunalne nie są wielkogabarytami!

W związku z trwającą jesienną zbiórką odpadów wielkogabarytowych uprzejmie przypominamy, że odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach / workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Do odpadów wielkogabarytowych należą m.in..: meble, duży sprzęt elektryczny i elektroniczny z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych np. papy oraz opon i odpadów budowlanych.

Uprzejmie prosimy o niewystawianie odpadów komunalnych (w tym zwłaszcza niepochodzących z gospodarstw domowych) do wywozu w terminach wyznaczonych dla wielkogabarytów. Odpady takie NIE BĘDĄ WYWOŻONE przez firmę realizującą usługę na rzecz Gminy Wejherowo.