Gmina wejherowo

Aktualności

Przedsięwzięcia realizowane na terenie Gminy Wejherowo

 


Zgodnie z harmonogramem prowadzonych prac, w ostatnim czasie udało się wykonać:

– przygotowano dokumentację do budowy sieci wodociągowej w Zbychowie
– wykonano 62 metry bieżące sieci wodociągowej w Ustarbowie.
– prowadzone są negocjacje w sprawie budowy wodociągu Reszki –  Bieszkowice
– wykonano projekt placu zabaw w Górze i Nowym Dworze Wejherowskim oraz ogłoszono przetarg na jego realizację.
– oczyszczono z zarośli oraz trawy park w Bolszewie, naprawiono studzienki na ul. Osiedlowej w Gościcinie, chodnik w Warszkowie oraz wymieniono lustra na ul. Słonecznej i Wiejskiej w Gościcinie.

– w ramach inicjatywy lokalnej dowieziono kruszywo betonowe na ul. Przyjaźni w Gowinie
– rozstrzygnięto przetarg na wykonanie placów zabaw w Warszkowie i Orlu. Wykonawcą będzie „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych JMZ z Wejherowa”
– rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z ewentualnymi przepompowniami ścieków w Bolszewie, etap obejmujący obszar pomiędzy ulicami Zamostną, Mickiewicza a ul. Polną wraz z przyległymi ulicami. Wykona ją  „Zakład Projektowanie, Nadzory, Inwestycje mgr inż. Eleonora Puzo”
– podpisano umowę z PKP Energetyka na dostawę energii elektrycznej dla obiektów komunalnych
– podpisano umowę na wykonanie projektu stacji podnoszenia ciśnienia na wodociągu w Sopieszynie
– dokonano odbioru technicznego hali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Gowinie
– przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Bolszewa oraz fragmentu Kąpina oraz przystąpiono do sporządzenia zmiany  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wejherowo dot. wschodniego fragmentu wsi Gowino w Gminie Wejherowo