Gmina wejherowo

Aktualności

Przedsięwzięcia realizowane na terenie Gminy Wejherowo

Bolszewo, ul. Prusa

Wykonawca: SKANSKA S.A.

dł. 210 m. szer. 6m
 

 

Bieszkowice, ul. Szkolna.

Wykonawca: firma SKANSKA S.A.

dł. 311 m., szer. 4 m.

Gowino, ul. Jeziorna

Wykonawca: firma SKANSKA S.A.

dł. 369 m., szer. 5m.
Gowino, ul. Gościcińska

Wykonawca: MTM S.A.

dł. 365m., szer. 4,5m.
Orle, ul. Szkolna

Wykonawca: firma SKANSKA S.A
dł. 240m., szer.6m

Równania i uzupełnianie kruszywem:

Góra: ul. Derdowskiego, ul. Kaszubska, ul. Wejhera, ul. Porzeczkowa, ul. Szkolna, ul. Słowińska

Bolszewo: ul. Traugutta, ul. Kręta, ul. Poprzeczna, ul. Zachodnia, ul. Torowa, ul. Żeromskiego, ul. Klonowa, ul. Świerkowa, ul. Narutowicza, ul. Topolowa, ul. Kwiatowa, ul. Władysława

Gowino: ul. Zbigniewa Herberta, ul. Zachodnia, ul. Równa

Zbychowo: ul. Słonecznikowa, Fiołkowa, Chabrowa, Storczykowa, Różana

Sopieszyno: ul. Leśna i Świerkowa

Ustarbowo: ul. Jagodowa, ul. Leśna, ul. Podgórna, ul. Brukowa, ul. Jeziorna, ul. Łąkowa, ul. Gowińska

 • Podpisano umowę na wykonanie projektu sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Kąpino z firmą Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu ul. Wigilijna 6-7,
  82-300 Elbląg
 • Firma „REJBUD” Daniel Rejniak, ul. Dolna 2 A, 84-200 Wejherowo wykonuje chodnik z kostki brukowej przy ul. Długiej w Bolszewie na szerokości 2,0 m i dł. ok. 65 m wraz z ławą fundamentową i peronem z kostki brukowej (15 m2) pod wiatę przystankową „PA/EOS” firmy „BIN” Sp. z o.o.

 • odbyło się spotkanie wójta gminy Wejherowo, starosty powiatu wejherowskiego oraz dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich z inwestorem obiektów handlowych, znajdujących się przy ul. Zamostnej
  w Bolszewie. Jego przedmiotem było wypracowanie stanowiska w sprawie uregulowania dojazdów i przejść dla pieszych do powstającego centrum.
  W wyniku długich negocjacji, inwestor zobowiązał się do przedstawienia zmian w organizacji ruchu na drodze powiatowej, zapewniających swobodniejsze poruszanie się na tym terenie.

 • Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Szerokiej
  i Słonecznej z drogą krajową nr 6 w Gościcinie. Przewidywany termin jego realizacji to 30 listopada bieżącego roku.