Gmina wejherowo

Aktualności

Pożegnaliśmy Śp. Jerzego Grotha

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Jerzego Grotha. Była to osoba bliska Gminie Wejherowo. Za swoje działania Jerzy Groth, mieszkaniec Bolszewa, został odznaczony najwyższym wyróżnieniem gminnym – Statuetką „Gryfa Kaszubskiego”. Był też laureatem Złotego Krzyża Zasługi. Dał się poznać jako społecznik, przedsiębiorca, prezes Miejsko-Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie, działacz Ochotniczych Straży Pożarnych. Jerzy Groth był radnym Rady Gminy Wejherowo trzech kadencji.

We mszy żałobnej i uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się w Bolszewie, uczestniczyli przedstawiciele władz Gminy Wejherowo w osobach: Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, Zastępca Wójta Maciej Milewski i Przewodniczący Rady Gminy Hubert Toma.