Gmina wejherowo

Aktualności

Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

9 lutego 2012 r.  o godz. 16:00 na sali konferencyjnej Hali Widowiskowo-Sportowej w Bolszewie zostanie przeprowadzone szkolenie o nazwie „Możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Osi 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013”. Przeprowadzą je specjaliści z Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Program szkolenia jest adresowany dla stowarzyszeń oraz mieszkańców Gminy Wejherowo, wyrażających chęć aplikowania o środki pieniężne z Europejskiego Funduszu Rybackiego.  W ramach szkolenia zostaną omówione warunki otrzymania wsparcia finansowego oraz proces przygotowania wniosku o dofinansowanie. Zapisy na szkolenie są prowadzone przez Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych (Urząd Gminy Wejherowo Os. Przyjaźni 6 pok. 106 tel. 58 677-97-45) Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale w szkoleniu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Program szkolenia