Gmina wejherowo

Aktualności

Piknik Ekologiczny w Orlu

9 czerwca w Orlu odbyła się III edycja akcji pt. „Jestem z Orla, jestem EKO”. Po raz kolejny mieszkańcy postawili na edukację połączoną z dobrą zabawą. W wydarzeniu wzięło udział około 40 osób, z czego połowę stanowiły dzieci. Wszyscy zaangażowali się w budowanie proekologicznego wizerunku sołectwa. Jak mówi radny Artur Czaja: „W naszej akcji nie chodzi o zbieranie ton śmieci, ale bardziej o promowanie dbania o środowisko. Co roku zapraszamy rodziców z dziećmi aby swoim przykładem pokazać, że dbanie o najbliższą okolicę to nie żaden wstyd ale normalny odruch”. Oprócz mieszkańców w akcję sprzątania włączyli się również harcerze z 81 kaszubskiej drużyny harcerskiej „Kaszeba”. Z okazji przypadającej w tym roku 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę harcerze dokonali uroczystego posadzenia „Dębu Niepodległości”. Następnie na placu przy Remizie OSP odbyło się uroczyste przyznanie tytułu EKO RODZINA 2018. W tym roku dyplom oraz nagrodę za wieloletnie działania na rzecz upiększania Orla otrzymali Państwo Jolanta i Franciszek Laddach. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał drzewko, a dzieci upominki przekazane przez Nadleśnictwo Wejherowo i Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Jak na piknik przystało była także okazja do wspólnego darmowego poczęstunku. Na piknik zaprosili: radny Artur Czaja i sołtys wsi Orle Franciszek Laddach wraz z członkami rady sołeckiej. Organizatorzy w sposób szczególny dziękują sponsorom wydarzenia: Gminie Wejherowo, Spółce PEWIK Gdynia, Szkółce Drzew i Krzewów Ozdobnych FLORA z Bolszewa, Komunalnemu Związkowi Gmin „Dolina Redy i Chylonki” i Nadleśnictwu Wejherowo. Fot. A. Czaja