Gmina wejherowo

Aktualności

Pierwsze obrady nowej Rady Gminy Wejherowo

Pierwsza sesja Rady Gminy Wejherowo VIII kadencji odbyła się 22 listopada w filii nr 1 Biblioteki Publicznej w Bolszewie. Sesję otworzył radny Stanisław Bieszk. Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Danuta Kruszewska-Murawa rozdała zaświadczenia o wyborze na radnego. Wyłonieni w październikowych wyborach samorządowych radni złożyli ślubowanie. Podczas sesji radni wybrali skład Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadziła wybory na Przewodniczącego Rady Gminy Wejherowo. Został nim ponownie Hubert Toma. Na zakończenie obrad ślubowanie złożył wójt Henryk Skwarło, który w swoim przemówieniu pogratulował wyboru radnym i podkreślił, że w tej kadencji także najważniejszy będzie równomierny rozwój i racjonalne gospodarowanie oraz bliski kontakt z mieszkańcami, sołtysami i organizacjami. Program działań będzie w dalszym ciągu opierał się na poprawie warunków i jakości życia mieszkańców gminy.

Tego samego dnia zwołano II nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Wejherowo. W porządku obrad znalazła się uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta.

Skład Rady Gminy Wejherowo na lata 2018-2023:

Marek Albecki, Grażyna Baran, Edmund Bianga, Stanisław Bieszk, Przemysław Bujak, Natalia Dampc, Tadeusz Danilczyk, Elżbieta Dettlaff, Janusz Gafka, Kazimierz Kendziora, Przemysław Kiedrowski, Marek Klas, Wojciech Kuziel, Marek Miotk, Beata Nowicka, Zenon Pieper, Krzysztof Seroczyński, Roman Stanisławczyk, Maciej Szczygieł, Hubert Toma, Artur Wensierski.