Gmina wejherowo

Aktualności

Pierwsi uczniowie skorzystali z projektu ABC

Za nami kolejny rok szkolny a zarazem pierwszy rok realizacji programu „ABC nauki – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I- III szkół podstawowych gminy Wejherowo”. Dotychczas w projekcie uczestniczyło ponad 400 dzieci z terenu gminy Wejherowo, we wrześniu liczba ta zwiększy się o ponad 200 osób!

 

W ramach zadania, we wszystkich 6 szkołach podstawowych z terenu gminy Wejherowo realizowane były różnorodne zajęcia, zarówno dla uczniów z problemami w nauce, jak i dzieci szczególnie uzdolnionych:

– dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

– dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

– dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy – logopedyczne;

– dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej – zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne;

– dla dzieci z wadami postawy z gimnastyki korekcyjnej;

– zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne, przyrodnicze, informatyczne, języka angielskiego, plastyczne, teatralne, muzyczno – ruchowe

Poza dodatkowymi zajęciami, szkoły sukcesywnie wyposażane zostają w różnorodny sprzęt i pomoce naukowe. Są to m.in. laptopy, projektory multimedialne, radiomagnetofony, mikroskopy, lupy, programy edukacyjne czy wyposażenie sali do gimnastyki korekcyjnej. Całkowity koszt realizacji projektu to 399.850.00 zł. Jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności.