Gmina wejherowo

Oświata

Oświata

Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa w Gościcinie
im. mjr. Henryka Sucharskiego
Adres: ul. Wejherowska 22 ; 84-241 Gościcino
tel. 58-672-81-23
email: ssp_goscicino@poczta.onet.pl
http://www.sspgoscicino.edu.pl

Szkoła Podstawowa w Bolszewie
im. Mikołaja Kopernika
Adres: ul. Szkolna 13 ; 84-239 Bolszewo
tel. 58-738-63-71
e-mail: ssp-bolszewo@wp.pl
http://www.ssp-bolszewo.pl

Szkoła Podstawowa w Orlu
im. Jana Brzechwy
Adres: ul.Nadrzeczna 19 Orle ; 84-252 Zamostne
tel. 58-572-02-89
http://www.ssporle.pl

Szkoła Podstawowa w Górze
im. Jakuba Wejhera
Adres: Góra ; 84-252 Zamostne
tel. 58-676-63-93
e-mail: sspgora@wp.pl
http://www.sspgora.republika.pl

Szkoła Podstawowa w Gowinie
im. por. Jana Penconka
Adres: Gowino, ul. Wejherowska 60 ; 84-215 Sopieszyno
tel. 58-572 06 29
http://www.ssp-gowino.szkolnastrona.pl/

Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Wejherowskim
im. Alojzego Nagla
Adres: 84-206 Nowy Dwór Wejherowski, ul. Szkolna 1
tel. 58-672-82-06
http://www.sspndw.pl

Gminne Przedszkole

Adres: ul. Fabryczna 5 ; 84-241 Gościcino
tel. 58-672-81-95
e-mail: przedszkole.goscicino@onet.pl
http://www.przedszkolegoscicino.republika.pl