Gmina wejherowo

Aktualności

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji i budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli obok Twojej posesji przebiega kolektor sanitarny, możesz ubiegać się o dofinansowanie podłączenia do kanalizacji.

Jeżeli mieszkasz w miejscowości gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej, możesz ubiegać się o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Nabór wniosków będzie prowadzony zgodnie z programem „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”, który jest organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Urząd Gminy Wejherowo w imieniu mieszkańców opracuje dokumentację projektową inwestycji, a następnie złoży wniosek o jej dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakładana pomoc finansowa dla każdego mieszkańca będzie wynosić 45% kosztów brutto realizacji inwestycji. O wsparcie finansowe mogą się ubiegać zarówno indywidualni właściciele nieruchomości jak i wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Wnioski o dofinansowanie należy składać na przygotowanych formularzach, które znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Wejherowo oraz są udostępniane przez Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Wejherowo (pokój 106)

Nabór wniosków będzie się odbywał w terminie do dnia 30 marca 2012 roku. Wniosek można złożyć osobiście w kancelarii Urzędu lub przesyłać pocztą na adres Urzędu Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo. O zgłoszeniu wniosku w naborze będzie decydować kolejność i data jego złożenia. Przy dużym zainteresowaniu mieszkańców nabór zostanie ponowiony.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać na stronach internetowych Urzędu Gminy Wejherowo oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Niezbędne dokumenty

Informacja o Programie

Formularz – Oczyszczalnie Ścieków

Formularz – Podłączenia