Gmina wejherowo

Aktualności

Ogłoszenie

Ze względu na niewłaściwe użytkowanie powodujące zanieczyszczanie otoczenia, z dniem 1 stycznia 2012 r. likwiduje się z terenu Gminy Wejherowo ogólnodostępne pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Obowiązek odbioru selektywnie zebranych odpadów spoczywa na przedsiębiorcy, z którym właściciel nieruchomości podpisał umowę na odbiór odpadów komunalnych.