Gmina wejherowo

Aktualności

Ogłoszenie

WÓJT GMINY WEJHEROWO

informuje, że został przedłużony termin przetargu na interwencyjne odśnieżanie dróg w poszczególnych miejscowościach Gminy Wejherowo. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo do 3 listopada 2011 r.

Do udziału w przetargu w szczególności zaprasza się mieszkańców poszczególnych miejscowości z terenu Gminy,  dysponujących odpowiednim sprzętem.

Szczegóły przetargu zamieszczone są w zakładce SPRAWY URZĘDOWE oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowych informacji udzielają także pracownicy Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych pokój nr 106, 107 (tel. 58-677-97-45)