Gmina wejherowo

Aktualności

Ogłoszenie

Wójt Gminy Wejherowo informuje właścicieli nieruchomości

położonych w Bolszewie o trwających pracach projektowych

kanalizacji sanitarnej prowadzonych przez firmę

 PROJEKTOWANIE Marek Galiński – Poznań

(tel. kontaktowy 504 139 399,    603 677 380 )

W celu wykonania projektu w sposób najbardziej korzystny dla mieszkańców, prowadzone będą konsultacje projektantów z właścicielami działek osobiście  na terenie ich zamieszkania. Ogłoszenie dotyczy mieszkańców obszaru pomiędzy ulicami: Zamostna, Strażackaz przyległymi ulicami, Leśna z przyległymi ulicami. W obecności właściciela działki wrysowany zostanie odcinek kanalizacji sanitarnej o długości 1 m oraz uzgodniona zostanie  lokalizacja studzienki przyłączeniowej na tej działce.

KONSULTACJE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W TERMINACH

20.04. 2012 w godzinach 15:00 – 20:00

21.04. 2012 w godzinach 10:00 – 20:00

22.04. 2012 w godzinach 11:00 – 17:00

oraz

27.04. 2012 w godzinach 15:00 – 20:00

28.04. 2012 w godzinach 10:00 – 20:00

29.04. 2012 w godzinach 11:00 – 17:00