Gmina wejherowo

Aktualności

Oferta najmu nieruchomości

                                     OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wejherowo

oferuje do najmu

nieruchomość lokalową, położoną w Bolszewie przy ul. Reja 9

Lokal przeznaczony do wynajmu jest usytuowany w budynku Filii Biblioteki Gminnej w Bolszewie, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1313, o pow. 0,1600 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą nr GD1W/00030050/1.

 

   OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wejherowo 

oferuje do najmu 

nieruchomość lokalową, położoną w Bolszewie przy ul. Reja 9

Lokal przeznaczony do wynajmu jest usytuowany w budynku Filii Biblioteki Gminnej w Bolszewie, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1313, o pow. 0,1600 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą nr GD1W/00030050/1.

 

•Przeznaczenie lokalu: cele handlowo-usługowe.

 

•Powierzchnia lokalu wynosi 77,3 m², w tym: sala sprzedaży 48,5 m², magazyn 17,2 m², pomieszczenie socjalne 4,6 m², wc 2,6 m² oraz korytarz  4,4 m².

 

•Wyposażenie lokalu: instalacja oświetleniowa, elektryczna gniazdowa, wodociągowa z licznikiem wody, instalacja kanalizacyjna, grzewcza, alarmowa, oraz instalacja przyłącza teletechnicznego.

 

•Budynek wyposażony jest w monitoring.

 

•Cena wywoławcza czynszu – 12 zł/m² miesięcznie + VAT w wysokości 23%,  tj. 14,76 zł/m² brutto miesięcznie, nie przewiduje się aktualizacji czynszu w trakcie trwania umowy, czynsz nie zawiera kosztów eksploatacji i mediów.

 

•Okres najmu na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.

 

Wójt Gminy Wejherowo

zaprasza

zainteresowane osoby do składania pisemnych ofert cenowych, w Urzędzie Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni  6, pokój nr 302, w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Oferta na najem lokalu w Bolszewie, przy ul. Reja 9”, w terminie do dnia 13 lutego 2015 roku, do godz. 15ºº. Oferta powinna zawierać: wysokość czynszu za m² powierzchni miesięcznie, imię, nazwisko/nazwę, adres lub siedzibę oferenta, informacje o sposobie wykorzystania lokalu/ rodzaju prowadzenia działalności.

Kryterium wyboru będzie najkorzystniejsza oferta cenowa.

 

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska, pokój 302, nr tel. 677-97-07.