Gmina wejherowo

Aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE

WÓJT GMINY WEJHEROWO

zawiadamia, że w dniach od 22 grudnia 2011r.  do 20 stycznia 2012r.

zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, dotyczące zmiany siedziby władz Gminy Wejherowo

 


Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnogminny i zostaną przeprowadzone w formie ankiet skierowanych do mieszkańców Gminy Wejherowo.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Gminy Wejherowo posiadający w okresie ich przeprowadzania czynne prawo wyborcze.

POBIERZ ANKIETĘ

Ankiety dostępne są również w Biurze Obsługi Urzędu Gminy Wejherowo, w sekretariacie Urzędu Gminy Wejherowo Osiedle Przyjaźni 6, u sołtysów poszczególnych sołectw oraz opublikowane będą w miesięczniku Nasza Gmina.

Ankiety można składać w terminie do dnia 20 stycznia 2012 r.  do godz. 1500 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wejherowo Osiedle Przyjaźni 6 lub u sołtysów.

WÓJT GMINY WEJHEROWO

Henryk Skwarło