Gmina wejherowo

Aktualności

O projekcie

„Nowe Horyzonty – zachęcenie dzieci z terenów Gminy Wiejskiej Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 priorytet 3. Edukacja, działanie 3.2. Edukacja Ogólna, Poddziałanie  3.2.1. Jakość edukacji ogólnej; którego celem jest podniesienie umiejętności i potencjału edukacyjnego uczniów poprzez objęcie ich wsparciem w postaci dodatkowych zajęć, a także trwałej poprawie atrakcyjności i efektywności zajęć w szkołach objętych projektem oraz dzięki doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesieniu kompetencji i umiejętności nauczycieli tych szkół.

Koszt uczestnictwa w projekcie ponosi Gmina Wejherowo  ze środków otrzymanych na jego realizację – projekt jest współfinansowany w 95% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5% stanowi wkład własny Gminy Wejherowo.

Beneficjentem projektu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Wejherowo, natomiast realizatorem projektu jest Gmina Wejherowo.

Biuro projektu mieści się w siedzibie Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6, 84 – 200 Wejherowo, pok. 207, e-mail: sekretariat@ug.wejherowo.pl. 

 

„Nowe Horyzonty – zachęcenie dzieci z terenów Gminy Wiejskiej Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 priorytet 3. Edukacja, działanie 3.2. Edukacja Ogólna, Poddziałanie  3.2.1. Jakość edukacji ogólnej; którego celem jest podniesienie umiejętności i potencjału edukacyjnego uczniów poprzez objęcie ich wsparciem w postaci dodatkowych zajęć, a także trwałej poprawie atrakcyjności i efektywności zajęć w szkołach objętych projektem oraz dzięki doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesieniu kompetencji i umiejętności nauczycieli tych szkół.

Koszt uczestnictwa w projekcie ponosi Gmina Wejherowo  ze środków otrzymanych na jego realizację – projekt jest współfinansowany w 95% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5% stanowi wkład własny Gminy Wejherowo.

Beneficjentem projektu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Wejherowo, natomiast realizatorem projektu jest Gmina Wejherowo.

Biuro projektu mieści się w siedzibie Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6, 84 – 200 Wejherowo, pok. 207, e-mail: sekretariat@ug.wejherowo.pl 

Zajęcia rozwijające:

– język angielski zakończony egzaminem zewnętrznym TELC/TOEIC

– język niemiecki zakończony egzaminem zewnętrznym TELC/TOEIC (dot. uczniów Samorządowego Gimnazjum i SSP Orle)

– informatyka zakończona egzaminem zewnętrznym ECDL-Start/ECCC (dot. uczniów SSP Bolszewo i SSP Nowy Dwór Wejherowski)

– rozwijające z języka angielskiego (dot. uczniów Samorządowego Gimnazjum)

– rozwijające z matematyki (dot. uczniów SSP Bolszewo; SSP Gowino; SSP Góra; SSP Orle; Samorządowego Gimnazjum)

– rozwijające z fizyki (dot. uczniów Samorządowego Gimnazjum)

– kółko naukowo-techniczne „W świecie eksperymentu” (dot. uczniów SSP Gościcino; SSP Gowino)

– kółko matematyczno-astronomiczne (dot. uczniów SSP Gościcino)

– rozwijające z biologii (dot. uczniów Samorządowego Gimnazjum)

– rozwijające z chemii (dot. uczniów Samorządowego Gimnazjum)

– rozwijające z geografii (dot. uczniów Samorządowego Gimnazjum)

– kółko matematyczno-przedsiębiorcze (dot. uczniów Samorządowego Gimnazjum)

– rozwijające z przyrody (dot. uczniów SSP Bolszewo; SSP Góra; SSP Nowy Dwór Wejherowski)

– kółko przyrodnicze „Eksperymentuję i wiem” (dot. uczniów SSP Gościcino; SSP Orle )

– zajęcia warsztatowe dla dzieci z mechaniki i programowania oraz rozważania nad sztuczną inteligencją

– kółko szachowe (dot. SSP Bolszewo; SSP Nowy Dwór Wejherowski; SSP Orle)

– kółko strategia w grach planszowych (dot. uczniów Samorządowego Gimnazjum)

– zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów

– warsztaty z trenowania kompetencji społecznych

Zajęcia rozwijające (wyrównujące)

– wyrównujące z języka angielskiego (dot. uczniów SSP Nowy Dwór Wejherowski, SSP Góra SSP Bolszewo)

– wyrównujące z języka niemieckiego (dot. uczniów Samorządowego Gimnazjum)

– wyrównujące z informatyki (dot. uczniów SSP Góra i SSP Nowy Dwór Wejherowski)

– wyrównujące z matematyki (dot. SSP Góra; SSP Nowy Dwór Wejherowski; Samorządowe Gimnazjum)

– wyrównujące z fizyki (dot. uczniów Samorządowego Gimnazjum)

– wyrównujące z biologii (dot. uczniów Samorządowego Gimnazjum)

– wyrównujące z geografii (dot. uczniów Samorządowego Gimnazjum)

– wyrównujące z przyrody (dot. uczniów SSP Góra)

– zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów (dot. uczniów Samorządowego Gimnazjum)

– warsztaty z trenowania kompetencji społecznych

Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

– zajęcia z logopedii (dot. SSP Bolszewo; SSP Góra; SSP Nowy Dwór Wejherowski)

– zajęcia z terapii pedagogicznej (dot. uczniów SSP Bolszewo; SSP Gościcino; SSP Gowino; SSP Nowy Dwór Wejherowski; SSP Orle; Samorządowe Gimnazjum)

– zajęcia rewalidacyjne (dot. uczniów SSP Bolszewo; SSP  Góra)

– zajęcia rewalidacyjne połączone z terapią (dot. uczniów SSP Nowy Dwór Wejherowski)

Szkolenia dla nauczycieli

– zajęcia z przygotowania do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

– zajęcia z rozwoju umiejętności i postaw niezbędnych na rynku pracy

– szkolenie dla nauczycieli – posługiwanie się tech. komp. w dydaktyce

– szkolenie dla nauczycieli z robotyki

– zajęcia z eksperymentów służących edukacji