Gmina wejherowo

Aktualności

Harmonogram Wywozu Odpadów 2018

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE WEJHEROWO

 
 GDZIE WRZUCAMY? CO WRZUCAMY? CZEGO NIE WRZUCAMY DODATKOWE ZALECENIA
MAKULATURA I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

Pojemniki lub worki –kolor NIEBIESKI

-każdy rodzaj papieru: gazetowy, pakowy, kredowy, książki, tektura,

-opakowania wielomateriałowe: kartoniki po napojach, mleku, worki po cemencie, suchych zaprawach i klejach,

-tapety (bez tynku)

-kalka techniczna, maszynowa, Opakowania muszą być PUSTE

Nie muszą być czyste

Nakrętki lekko odkręcać -nie trzeba usuwać

PLASTIK

METAL

Pojemniki lub worki –kolor ŻÓŁTY

-wszystkie worki foliowe,

-folia opakowaniowa,

-butelki po napojach, chemii gospodarczej, nakrętki,

-opakowania po wędlinach, owocach i warzywach,

-doniczki plastikowe, wiaderka,

-puste opakowania po farbach, olejach,

-styropian opakowaniowy

Drobne odpady metalowe:

-zakrętki od słoików, butelek, puszki aluminiowe, metalowe (również puste puszki po farbach), folia aluminiowa: opakowania po chipsach, kawie, wieczka po jogurtach, serkach

-siatki biodegradowalne,

– styropian budowlany

Opakowania muszą być PUSTE, Nie muszą być czyste. Usunąć należy tylko etykiety termokurczliwe (np. z soku Kubuś)-papierowe etykiety można zostawić
SZKŁO

Pojemniki lub worki –kolor ZIELONY

Opakowania szklane bezbarwne i kolorowe po  produktach spożywczych, kosmetycznych, chemicznych z gospodarstwa domowego np.: butelki, słoiki -szyby okienne, samochodowe, kineskopy

szklanki  duralex, żaroodporne, talerze, porcelana, fajans,  żarówki oraz świetlówki

Nie muszą być czyste

Muszą być PUSTE

Do jednego pojemnika wrzucamy szkło bezbarwne  i kolorowe

POPIÓŁ Pojemniki lub worki –kolor SZARY Popiół pochodzący z palenisk domowych(po spaleniu węgla, miału, drewna, itp.) Innych frakcji odpadów, gwoździ, śrub, itp. gorącego popiołu Można wykorzystać swój pojemnik, jeżeli będzie służył tylko do popiołu i będzie oznaczony
ODPADY ZIELONE

Pojemniki lub worki – kolor BRĄZOWY

Odpady ulegające biodegradacji tj.:

– trawa,

– liście,

– gałęzie,

Innych frakcji odpadów, ziemi, piasku, kamieni. Odpadów pochodzenia mięsnego np. kości.

Pojemniki (w przypadku segregacji – worki) należy wystawiać przed posesję do godz. 7.00 (nie dotyczy to mieszkańców posiadających pergole śmietnikowe). 

Reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych można zgłaszać osobiście w Referacie Inżynierii Środowiska UG Wejherowo pokój 39 lub pod nr tel. 58 67 79 706.

Sprawy związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi obsługuje Referat Finansowy UG Wejherowo pokój 3 lub pod nr tel. 58 67 79 736, 58 67 79 737.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez Urząd Gminy Wejherowo najpóźniej do czwartku przed planowanym terminem odbioru – tel. 58 67 79 706. Odpady wielkogabarytowe wystawione przed posesję, bez wcześniejszego zgłoszenia wywozu nie zostaną odebrane.

Ponadto informujemy, że począwszy od roku 2018 r. przewiduje się zmiany w zakresie odbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego (tj. sprzęt AGD i RTV). W ramach organizowanych dwukrotnie w ciągu roku wystawek nie będzie zbierany sprzęt elektryczny i elektroniczny. Sprzęt elektroniczny i elektryczny można przekazywać do punktów prowadzonych przez KZG „Dolina Redy i Chylonki” np. PZON w Bolszewie przy ul. Szkolnej 52 lub zamówić odbiór bezpośrednio z miejsca zamieszkania (sprzęt powyżej 20 kg) pod nr tel. 58 624 66 11.

>>>HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WEJHEROWO STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2018<<<