Gmina wejherowo

Aktualności

Regulamin zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017r. poz. 2180) zaistniał obowiązek ustanowienia nowych regulaminów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla wszystkich gmin w Polsce.

Projekt Regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie uczestniczących w KZG gmin: Gmina Miasto Gdynia, Miasto Rumia, Miasto Reda, Miasto Wejherowo oraz Gmin Kosakowo, Szemud i Wejherowo został przygotowany i 24 września br.  został zatwierdzony Uchwałą nr 14/2018 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

11 października br. powyższa uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. z 2018r.  poz. 3884). Niniejszy akt prawa miejscowego wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, tj. od 26 października br.