Gmina wejherowo

Aktualności

Nowe inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne w Gminie Wejherowo

Po zeszłorocznej budowie kanalizacji sanitarnej w Kąpinie, Bolszewie i Łężycach, rozbudowie sieci wodociągowych w Gościcinie, Sopieszynie, Pętkowicach i Gowinie przyszedł czas na kolejne znaczące inwestycje.

Zakończyła się przebudowa stacji uzdatniania wody w Kąpinie. Projekt polegał na budowie nowego ciągu technologicznego urządzeń uzdatniania. Koszt wyniósł blisko 200 tysięcy złotych. Gmina Wejherowo pozyskała na ten cel dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości 61 tysięcy złotych. Dzięki inwestycji zostanie zabezpieczona wysoka jakość wody dla 1100 mieszkańców Kąpina na kolejne lata. Gmina Wejherowo buduje też dalsze odcinki kanalizacji sanitarnej w Kąpinie. Do jesieni powstanie sieć obejmująca około 4,5 km przewodów w ulicach: Stefana Batorego, Kazimierza Wielkiego, Piastowska, Jagiellońska, Wiejska (rejon plebani), Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego. Prace pochłoną 2,6 mln zł. Gmina Wejherowo pozyskała na ten cel dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Fot. Stacja uzdatniania wody w Kąpinie

Tradycyjnie już, w inwestycje na terenie naszej Gminy angażuje się znacząco Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Trwa kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody ,,Brzozowa’’ w Gościcinie, o wartości ponad 11,5 miliona złotych, mająca zapewnić wysoką jakość wody pitnej na kolejne lata dla mieszkańców Bolszewa, Gościcina, Orla i części Góry, realizowana i finansowana w całości przez PEWIK Gdynia.

Fot. Stacja uzdatniania wody „Brzozowa” w Gościcinie

Kończy się budowa budynku i przyłącza dla agregatu prądotwórczego na ujęciu wody w Sopieszynie. Zainstalowanie agregatu umożliwi dostawę wody również w warunkach braku prądu, co na tym ujęciu występuje stosunkowo często. Koszt prac wynosi 86 tysięcy złotych. Podobną inwestycję zaprojektowano i zaplanowano do realizacji w przyszłym roku na ujęciu w Łężycach.

Fot. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kąpinie

W początkowej fazie realizacji, bądź w bezpośrednim przygotowaniu są już kolejne działania. Rozstrzygnięto już przetarg na budowę sieci wodociągowej magistralnej wraz z odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej w Bolszewie w rejonie ulic Słonecznej i Wspólnej. Inwestycja o wartości 1,5 mln zł zapewni stabilną dostawę wody przede wszystkim dla mieszkańców Bolszewa i Orla. Prace prowadzi i finansuje gdyński PEWIK. W fazie przetargu jest kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Łężycach. Obejmie ona budowę około 1 km sieci na terenie Rogulewa. Jej dokładny koszt znany będzie po otwarciu ofert, co nastąpi w połowie lipca. Inwestorem zadania, na wniosek Gminy Wejherowo, jest również PEWIK. Ponadto PEWIK Gdynia zaangażowała się finansowo w rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Szerokiej w Kniewie. Budowa wodociągu odbędzie się wraz z planowaną przez Gminę budową nakładki asfaltowej. Spółka przeznacza na budowę 800 m odcinka wodociągu ponad 100 tys. zł. Gmina Wejherowo podpisała umowę z wykonawcą na ostatni etap kanalizacji sanitarnej w Kąpinie, w zakresie ulic Klonowej, Maciejkowej, Wichrowe Wzgórza, Pogodnej części ulic Lipowej, Napierały. Prace potrwają do połowy przyszłego roku. Koszt realizacji prac to ponad 1,5 mln zł. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Łączna wartość wymienionych inwestycji przekracza 18 milionów złotych.