Gmina wejherowo

Aktualności

„Nowe horyzonty” z aprobatą radnych

12 października odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy Wejherowo. XXIII obrady zorganizowano w nowej sali konferencyjnej mieszczącej się w budynku Urzędu przy ul. Transportowej 1 w Wejherowie. Czyli w tym samym miejscu, gdzie znajdują się Referaty Finansowy oraz Spraw Obywatelskich, a docelowo przeniesione zostać mają też pozostałe. W przestronnej Sali, tuż po dokonanym przez Wójta sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej radni przystąpili do podjęcia uchwał. Wśród przyjętych uchwał znalazł się projekt dot. przystąpienia do realizacji projektu „Nowe horyzonty – zachęcenie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych” to projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Jego celem jest rozwijanie wśród uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, a w przyszłości do podjęcia studiów technicznych. W projekcie łącznie weźmie udział 1264 uczniów, którzy w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 będą uczestniczyli w dodatkowych zajęciach m.in. językowych, przyrodniczych, informatycznych, chemicznych, fizycznych czy choćby zajęciach z robotyki. Ważne jest, że obok zajęć rozwijających oferta obejmuje także zajęcia wyrównujące oraz skierowane do dzieci ze szczególnymi potrzebami. Także nauczyciele biorący udział w projekcie objęci zostaną szeregiem szkoleń doskonalących ich umiejętności. Warto także nadmienić, że w ramach projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, narzędzia i sprzęt do prowadzenia w/w zajęć.