Gmina wejherowo

Aktualności

Nowa taryfa za usługi PEWIK

W dniu 10 maja 2018 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku  opublikował decyzję zatwierdzającą taryfę za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą w najbliższych trzech latach.
Nowa taryfa obowiązuje od 18 maja 2018 roku.
Treść taryfy dostępna jest poniżej:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-gd-ret-070-120-d-2018-of.html

Powyższa taryfa dotyczy wyłącznie tych mieszkańców naszej Gminy, którzy są klientami PEWIK.